Een groepje mensen, aantal onbeperkt, speelt samen een bingo. Elke deelnemer kiest bij het begin van het spel 10 getallen, bij de lotto trekking van zaterdagavond (of een andere naar keuze) worden dan de uitgekomen lotto getallen in deze bingo geschrapt. Met de rest spelen we dan de volgende week verder tot bij een of meerder spelers alle getallen weg zijn, dat wordt dan de winnaar. Hoeveel hij wint hangt af van de afspraken die gemaakt zijn bij het opstarten.
LottoChecker is nu een programma dat het bovenstaande automatiseert.
Het begin wordt ingevoerd in een data base en wekelijks hoeven alleen de uitgekomen lotto getallen ingevuld te worden het programma doet de rest. Omdat het invullen door mensen gebeurt en die mensen ook fouten maken zijn een aantal correctie mogelijkheden ingebouwd.
Om controle achteraf mogelijk te maken wordt van elke stap die gebeurt een file weggeschreven.
Er is een uitgebreide help aanwezig.

Als 1 persoon de administratie doet van verschillende groepen spelers kan LottoChecker hiervoor ook gebruikt worden vanaf versie 1.2.0. Als het programma opgestart wordt zal het vragen of er met 1 of meerdere groepen gewerkt wordt. Wordt gekozen voor 1 groep dan zal de gebruiker er verder weinig verschil merken, wordt meerder geantwoord dan komt een nieuw keuze venster op het scherm hier kunnen we nu verschillende groepen definieren, en gebruiken. Voor elke groep kunnen de instellingen onafhankelijk ingesteld worden. Bij overgang van de vorige versie naar meerdere groepen zullen alle instellingen die reeds in uw computer aanwezig waren automatisch naar de eerste groep die u bijvoegt overgenomen worden.

Nieuwe Versie 1.3.1.0

Nieuwe build 1.3.1.3

Nieuwe build voor : Nieuw in deze versie:

In versie 1.3.1.0 is het programma aangepast voor correcte werking en installatie in Windows Vista en later.
Aan de funkties van het programma is niets gezijzigd.

Het programma wordt aangeboden in een zelf-installerende versie die de nodige onderdelen op uw computer plaatst en eveneens een lege en een voorbeeld data base. Lees de ingebouwde help vooraleer met het programma te starten.

Om te downloaden Lotto1313Setup.exe
MD5Sum:
cb0841c72633dac0339b329a4a616068

Indien reeds een vorige versie van LottoChecker op uw systeem aanwezig is moet dit niet verwijderd worden.

Start pagina     Overzicht