TSortGrid is de CPP vertaling van het Delphi component SortGrid.
Het origineel SortGrid component is ontworpen door Bill Menees
En is aangepast door Eric W. Engler en Ivo Eichler.
Chris Vleghert heeft de meeste veranderingen aangebracht een ook MultiGrid erin geintegreerd.

TSortGrid is afgeleid van TStringGrid maar voegt er functionaliteit aan toe zoals sorteren en afdrukken onder controle van een groot aantal parameters.
Er kan gesorteerd worden door de tekst van een kolom te gebruiken om de rijen te sorteren.
Het sorteren kan worden gestart door een programma of door de gebruiker, de gebruiker kan sorteren door bovenaan een kolom te clicken en het sorteren zal dan gebeuren met deze kolom als sleutel.
Een kolom gebruiken als sleutel betekend dat de inhoud van de tekst in de kolom kan gebruikt worden als tekst, als getalwaarde, als een datum tijd getal, als een tijd of een door het programma bepaalde waarde.

Nieuwe Versie 5.1.0.0

Nieuwe build 5.1.0.5

Nieuw in versie 5.1:

Installatie instructies zijn te vinden in de Install.txt in de /doc folder
Een ReadMe.txt bestand in de /doc folder geeft een overzicht van de inhoud van het archief.

De beschikbare downloads zijn:

Distributie rechten & Warranty

De integrale tekst aangaande distributie rechten en warranty is terug te vinden in de Help file in de sectie "Distribution Policy and Copyright"

Start pagina     Overzicht